overzicht subsidie verstrekkers

Onderstaande stichtingen, fondsen en instanties hebben de laatste restauratie mede mogelijk gemaakt:

Provincie Fryslân
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Gemeente Súdwest Fryslân
Plattelânsprojecten Súdwest Fryslân
Hervormde Gemeente Kimswerd
Stichting Piaem
Stichting tot Nut
Stichting Beheer Diaconale Goederen
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ottema – Kingma Stichting
Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
Stichting Ichtus Gaestmar
Kattendijke Drucker Stichting
Kingma Stichting
Rabobank Noordwest Friesland
P.W. Janssens’s Friesche Stichting
Stichting Juckema Siderius Fonds
Van Heloma - Stichting
Fonds Stichting Bolsward – Dronrijp
Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Fundatie van den Santheuvel
Architectenbureau Kijlstra – Brouwer
Stichting Smilde Fonds
Stichting Orgelfonds Mooy