organisatie

#
De Stichting Laurentiuskerk Kimswerd.
Het bestuur van de Stichting Laurentiuskerk bestaat uit van links naar rechts:

S. Fokkema, penningmeester
P. Visser-Westra, secretaris
H. Bijlsma-Johnson, lid
J. de Jong, lid
G. Schiphof, lid
T. Hettinga, voorzitter
T. Hogenhout-Politiek, lid


Onderhoudscommissie:
J. Baars
R. Mekenkamp
H. Rutten

Organisatie Concerten:
O. Roelofsen

Downloads
/data/upload/fin. overzicht slk 2016.pdf

/data/upload/jaarverslag 2016 van de stichting laurentiuskerk kimswerd.pdf
K.v.K.: 01170259
ANBI-status: 821734519
bankrek: NL19RABO0367653575