organisatie

#
De Stichting Laurentiuskerk Kimswerd.
Het bestuur van de Stichting Laurentiuskerk bestaat uit van links naar rechts:

S. Fokkema, penningmeester 
T. Hogenhout-Politiek, secretaris 
R. Mekenkamp, lid
H. Bijlsma-Johnson, lid
J. de Jong, voorzitter
G. Schiphof, lid
T. Hettinga, lid
R. Niezink. lid


Onderhoudscommissie:
J. Baars
R. Mekenkamp
H. Rutten

Organisatie Concerten:
O. Roelofsen

Downloads

/data/upload/fin versl. slk 2017.pdf


/data/upload/jaarverslag 2017 van de stichting laurentiuskerk kimswerd.pdf


/data/upload/privacybeleid slk .pdf


/data/upload/privacy - mail -site.pdf

K.v.K.: 01170259
ANBI-status: 821734519
bankrek: NL19RABO0367653575