organisatie

De Stichting Laurentiuskerk Kimswerd.
Het bestuur van de Stichting Laurentiuskerk bestaat uit :

S. Fokkema, penningmeester 
T. Hogenhout-Politiek, secretaris 
R. Mekenkamp, lid
H. Bijlsma-Johnson, lid
J. de Jong, voorzitter
S. Anema, lid
R. Niezink. lid


Onderhoudscommissie:
J. Baars
R. Mekenkamp
H. Rutten

Organisatie Concerten:
O. Roelofsen

Downloads:

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Privacy mail

Privacybeleid

K.v.K.: 01170259
ANBI-status: 821734519
bankrek: NL19RABO0367653575