rondleiders

Wij hebben de beschikking over 15 enthousiaste rondleiders die hun opleiding hebben gekregen van niemand minder dan:
Peter Karstkarel, pastoor Jan Romkes van der Wal en Reinder Politiek!

Het is meer dan indrukwekkend wat er zo langzamerhand bekend is over de historie van onze kerk. In ongeveer 1½ uur nemen onze rondleiders de gasten mee op een ontdekkingsreis langs alle eeuwenoude items, zowel binnen als buiten de kerk.

Ook is er een educatief en leuk programma ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Belangstelling: mail naar stlaurentiuskerkkimswerd@gmail.com of
bel coördinator Aukje Veltman: 0515-755676 / 06- 30938407

Rondleiders:             telefoon             *(heeft sleutel)
Reinder Politiek        0517-641390      *
Aukje Veltman         0515-755676/06-30938407
Herman Veltman      0515-755676
Huib Rutten              0517-642383      *
Tsjebbe Hettinga      0517-641958      *
Yt Bakker                  0517-641509     *
Rutmer Mekenkamp 06-34535810
Meindert Bijlsma      0517-641532
Henk de Haan         0517-642403
Titia Postma             0517-641580
Hieke Bijlsma            0517-641000
Pita Sluijter               0517-642383
Hiltje Feitsma en      0517-641551
Tiete Dijkstra samen 0517-641571 *