instandhouding

Bestuur Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

 

Bij het tot stand komen van de Stichting zijn er met de Hervormde Gemeente Kimswerd afspraken gemaakt over de financiering. Hierdoor en door met name de "vriendenbijdragen” kan in het onderhoud worden voorzien.


Het verstrekken van een legaat aan de Stichting betekent door de ANBI-status van de Stichting een extra fiscale aftrekpost.

Voor "kleine klussen” levert de onderhoudscommissie een belangrijke bijdrage. Monumentenwacht draagt eraan bij het gebouw in goede conditie te houden.

De Stichting Laurentiuskerk kan een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers. Hierdoor is jaarlijks een grote schoonmaak van het interieur mogelijk. Ook helpen vrijwilligers mee bij voorkomende grote werkzaamheden op het kerkhof.