Oude zerken

begraafplaats

Het beheer van de begraafplaats is in handen van een commissie, bestaande uit:
J. de Jong tel. 0517-414110,
R. Politiek tel. 0517-641390,
G. Schiphof tel. 0517-642483,

Voor een begrafenis kan men contact opnemen met:
Mw. R. Niezink 0517-641937 / 06-13876634
bgg Dhr. B. van der Marel: 0517-531644 / 06-22662655
bgg. Dhr. R. Politiek: 0517-641390

Wilt u een graf kopen dan kunt u contact opnemen met een commissielid of gebruik maken van het contactformulier, klik dan hier.

Een graf kan gekocht worden voor een bepaalde periode, meestal 30 jaar.
Een graf kopen kost € 400,--
Voor het bijzetten van een urn wordt € 75,-- in rekening gebracht.
Zodra een graf in gebruik is, betalen nabestaanden € 15,00 per jaar voor de duur van 30 jaar als bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaats.

Besluiten de nabestaanden niet langer een bijdrage te betalen voor het onderhoud, dan kan aangevraagd worden het graf te ruimen. Het ruimen kan de familie zelf doen of laten doen.
De Stichting Laurentiuskerk rekent hiervoor € 100-- per graf.

Voor personen, die van oorsprong geen woon- familie-binding met Kimswerd hebben gelden andere tarieven. 

Kimswerd heeft een begrafenisvereniging.
Op de begraafplaats worden 6 oorlogsgraven van de bemanning van een bommenwerper uit WOII in ere gehouden.