kerkdiensten


De kerk is beschikbaar voor diverse activiteiten

Regelmatig houdt de Nederlands Hervormde Gemeente Kimswerd, tezamen met de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van Arum, haar kerkdiensten in de Laurentiuskerk.

Contacten voor de NH-gemeente:
mw. R. Niezink, tel. 0517-641937
ds. T. Hibma, tel. 0517-341859 


KERKDIENSTEN 2020 in de Laurentiuskerk Kimswerd

12 januari

9.30 uur

Ds. C.Nicolai

16 februari

9.30 uur

Ds. T.Hibma

22 maart

9.30 uur

Ds.A.E. de Jong

9 april

19.30 uur

Ds. T.Hibma

10 mei

9.30 uur

Ds. T.Hibma

14 juni

9.30 uur

Ds. M.Bijleveld

26 juli

9.30 uur

Ds. T.Hibma

30 augustus

9.30 uur

Ds. A. bouman

4 oktober

9.30 uur

Dhr. H.Giliam

8 november

9.30 uur

Ds.  T.Hibma

6 december

9.30 uur

Ds.A.Cluistra-Boschloo

24 december

21.30

Ds.T.Hibma