kerkdiensten


De kerk is beschikbaar voor diverse activiteiten

Regelmatig houdt de Nederlands Hervormde Gemeente Kimswerd, tezamen met de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van Arum, haar kerkdiensten in de Laurentiuskerk.

KERKDIENSTEN 2018 in de Laurentiuskerk Kimswerd

Tijd : 9.30 uur


Datum Voorganger

Zo 4 februari Ds. T. Hibma, Kimswerd

Zo 11 maart Mw. Tj. Hiemstra, Groningen

Do 29 maart 19.30 u Ds. T. Hibma, Kimswerd, witte donderdag

Zo 29 april Ds. T. Hibma, Kimswerd

Zo 27 mei Dhr. W. de Boer Nijland

Zo 1 juli Ds. T. Hibma, Kimswerd

Zo 29 juli Dhr. H. Giliam, Pingjum

Zo 2 september Ds. T. Hibma, Kimswerd

Zo 7 oktober Dhr. J.L. de Haan, St. Annaparochie

Zo 11 november Ds. T. Hibma, Kimswerd

Zo 16 december Ds. T. Hibma, Kimswerd

Ma 24 december 21.30 uur Kerstzangdienst Ds. T. Hibma